Lektorat slovanskega jezika II: Slovaški jezik 3–4

Lektorat slovanskega jezika II: Slovaški jezik 3–4

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Pivk Darija

V zimskem semestru obdelava naslednjih tem: oblečenie a moda, nákupy, univerzita, slovenské mestá, v poletnem pa výchova a školstvo, šport, príroda, umenie (literatúra, film a divadlo) publicistika a médiá. Slovnica: v zimskem semestru sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v množini (v imenovalniku, tožilniku in orodniku), spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času, stopnjevanje prislovov, v poletnem semestru sklanjanje v množini v ostalih sklonih, števniki, predlogi in vezava s posameznimi skloni – poudarek na razlike s slovenskim jezikom. Poslušanje tekstov in njihovo razumevanje v obeh semestrih.

Anna Rýzková: Slovaščina za Slovence, Ljubljana 1998
Renáta Kamenárová et. Kol. Krížom krážom A2, Bratislava 2009
Alica Bortlíková, Eva Maierová, Jana Navrátilová, Slovenčina ako cudzí jazyk 1. časť (učebnica, cvičebnica), Bratislava 2008
Juraj Vaňko: Slovaška slovnica za Slovence, Ljubljana 2004
Viktor Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana 1976
Viktor Smolej: Slovensko-slovaški slovar, Ljubljana 1986
Krátky slovník slovenského jazyka, Bratislava 1987
Synonymický slovník slovenského jazyka, Bratislava 1995