Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 5-6

Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 5-6

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Yankova Veneta

Deležniki in deležja v bolgarščini; posebnosti glagolskega vida in načina; branje in prevajanje bolgarskih besedil v slovenščino; tvorjenje zapletenejših samostojnih besedil (praktičnosporazumevalnih, uradnih) v bolgarščini.
Teme: bolgarska zgodovina, kultura in umetnost, sodobna bolgarska družba.

P. Pašov. Praktičeska b?lgarska gramatika. Sofija, Narodna prosveta, 1989. COBISS.SI-ID 1336674
Kurteva, G., Bumbarova, K., Bachvarova, S., 2017: Zdravejte! – Učebnik po b’’lgarski ezik za čuždenci (B1-B2 + CD). Sofija: Nov b’’lgarski universitet. COBISS.SI-ID 165689603
Andrejčin, L., Georgiev, L., Ilčev, S., Kostov, N., Lekov, I., Stojkov, S., Todorov, C., 1963: B’’lgarski t’’lkoven rečnik. Četv’’rto fototipno izdanie. Sofija: Izdatelstvo na BAN. COBISS.SI-ID 7770722.
E. Perniška. Sinonimen rečnik na b?lgarskija ezik (s antonimi I blizkoznačni dumi), Sofija, 2003. COBISS.SI-ID 27303010
V. I. Georgiev idr. B?lgarski etimologičen rečnik. Tom I-V. Sofija, 1978-2003. COBISS.SI-ID - 1736802
S. Igov. Istorija na b?lgarskata literatura. Sofija, 1990 COBISS.SI-ID – 33974016