Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 5-6

Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 5-6

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Pivk Darija

V obeh semestrih poglabljanje osnov slovaške slovnice, obdelava različnih konverzacijskih tem na izbrano tematiko (dogovor s študenti: kultura, etnologija, literatura, jezikoslovje), branje krajših odlomkov iz literarnih del ali člankov dnevnega časopisja, nadgradnja leksikalnega fonda.

Renáta Kamenárová et.kol.: Krížom krážom B1, Bratislava 2011
Kolektiv autorov: Slovenske realie, I.diel, Bratislava 1996
Kolektiv autorov: Slovenske realie, II.diel, Bratislava 1996
Kratki odlomki različnih literarnih del
Aktualni članki iz dnevnega časopisja oz. z interneta
Juraj Vaňko: Slovaška slovnica za Slovence, Ljubljana 2004
Viktor Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana 1976
Viktor Smolej: Slovensko-slovaški slovar, Ljubljana 1986
Krátky slovník slovenského jazyka, Bratislava 1987
Synonymický slovník slovenského jazyka, Bratislava 1995
Olga Škvareninova, Obrazkovy slovnik slovenčiny, Bratislava 1997