Lingvistična antropologija

Lingvistična antropologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Svetel Ana, prof. dr. Mencej Mirjana

Temeljni pojmi lingvistike (langue in parole; sinhronija in diahronija; sintagmatski in paradigmatski nivo); jezikovni nivoji; glavne smeri v proučevanju jezika (strukturalistična, generativna, antropološka); univerzalno in kulturno specifično v jeziku; jezik kot kulturni fenomen in njegov odnos do kulture in mišljenja; razvoj antropološke lingvistike; hipoteza jezikovne relativnosti; slovnica in kultura; besedišče in kultura; analiza diskurza in družbeni procesi: kritična analiza diskurza; jezikovna ideologija; jezik in spol; jezik in vljudnost; jezik in politika; jezik in družbeni razred; jezik tradicionalne kulture.

1. Duranti, Alessandro ur., 2001, Linguistic Anthropology: A Reader. Malden MA: Blackwell.
2. Duranti, Alessandro, 1985, 'Sociocultural Dimensions of Discourse.' V: Handbook of Discourse Analysis 1. Teun van Dijk, ur. London: Academic Press, str. 193-230.
3. Hall, Kira, in Mary Bucholtz, ur., 1995, Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self. New York: Routledge.
4. Hill, Jane H., 1988, 'Language, Culture, and World View.' V: Lingustics: The Cambridge Survey. No. 4: Language: The Socio-cultural Context. Frederick J. Newmeyer, ur. Cambridge: Cambridge University Press, str. 14-36.
5. Fairclough, Norman, 1992, Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
6. Tolstoj, Nikita Iljič, 1995, Jezik slovenske kulture. Niš: Prosveta.
7. Slovenska mitologija: enciklopedijski rečnik, 2001, Beograd: Zepter Books.
8. Woolard, Kathryn, 1998, 'Introduction: Language Ideology as a Field of Inquiry.' V: Language Ideologies, Practice and Theory. Bambi B. Schieffelin, Kathryn A. Woolard, Paul V. Kroskrity, ur. New York – Oxford: Oxford University Press, str. 3-47.
9. Irvine, Judith, in Jane Hill, ur., 1993, Responsibility and Evidence in Oral Discourse. Cambridge: Cambridge University Press.