Magistrsko delo iz italijanskega jezika

Magistrsko delo iz italijanskega jezika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, prof. dr. Ožbot Currie Martina

Predmet uvaja študenta v pisanje magistrskega dela s področja italijanskega jezika (s stališča sinhronije ali diahronije). Študenta seznanja s temeljnimi orodji, ki jih potrebuje pri pisanju dela: zastavitvijo problema in opredelitvijo teme, sestavljanjem bibliografije, zbiranjem gradiva, razporeditvijo snovi, strukturo dela, pravili citiranja. Študent dejavno sooblikuje vsebino predmeta z individualno izbiro tematike, ki jo želi obravnavati v magistrskem delu. Svoje napredovanje pri delu predstavlja učitelju in kolegom, ki sodelujejo pri razpravi in mu dajejo povratne informacije.

1. G. L. Beccaria: Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica. Torino: Einaudi, 1994.
2. T. De Mauro: Storia linguistica dell'Italia unita. Roma/Bari: Laterza, 199511.
3. M. G. Lo Duca.: Lingua italiana ed educazione linguistica. Roma: Carocci, 2003.
4. R. Simone: Fondamenti di linguistica. Roma/Bari: Laterza, 2002.
5. R. Sornicola/E. Stenta Krosbakken/C. Stromboli (ur.): Dati empirici e teorie linguistiche. Roma: Bulzoni, 2001.
6. DE MAURO, Tullio (2014): Storia linguistica dell'Italia repubblicana. Laterza.
7. PALERMO, Massimo (22020) Linguistica italiana. Bologna: il Mulino.
8. BERRUTO, Gaetano (2011) La linguistica: Un corso introduttivo. Torino: UTET.

Na seminarju priporočena dela in razdeljeno gradivo ter ustrezna strokovna literatura po študentovem izboru, povezana s tematiko magistrskega dela v nastajanju.