Medicinska antropologija - vaje

Medicinska antropologija - vaje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Čebron Lipovec Uršula

Pri vajah bodo študenti in študentke opravljali samostojno terensko raziskavo med uporabniki ali/in zdravniki/zdravilci v različnih medicinskih sistemih ali/in inštitucijah.

1. Csordas, Thomas J., 2002., Body/Meaning/Healing. Houndmills: Palgrave Macmillan. Str. 1-33. /34 strani/
2. Good, Byron, 1994, Medicine, Rationality, and Experience: An Anthropological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. Str. 150-185. /36 strani/
3. Helman, Cecile G., 2000, Culture, Health and Illness: An Introduction for Health Professionals. Oxford: Hodder Arnold. /328 strani/
4. Nichter, Mark, in Margaret Lock, ur., 2002, New Horizons in Medical Anthropology: Essays in Honour of Charles Leslie. London: Routledge. 3. poglavje, 5. poglavje. /75 strani/
5. Sargent, Carolyn F., in Thomas M. Johnson, T. M., ur., 1996, Medical Anthropology: Contemporary Theory and Method. Revised Edition. Westport: Praeger. Str. 1-45, 7. poglavje /85 strani/
6. Fassin, Didier, 2007, When Bodies Remember: Experiences and Politics of Aids in South Africa. Berkley, Los Angeles, London: University of California Press. Str. 155 –269 /119 strani/.
7. Fassin, Didier in Rechtman, Richard, 2009, The Empire of Trauma: An Inquiry into the Condition of Victimhood. Princeton in Oxford: Princeton University Press. Str. 1-115 /115 strani/.
8. Lipovec Čebron, Uršula, 2008, Krožere zdravja in bolezni: tradicionalna in komplementarne medicine v Istri. Ljubljana: Zupaničeva knjižnica, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. Str. 9-57, 113-179 /114 strani/
9. Singer, Merill in Baer, Hans, 2012, Introducting medical anthropology: a discipline in action. Plymouth: AltaMira Press. Str. 143-206. /63 strani/
10. Blair O'Connor, Bonnie, 1995, Healing Traditions. Philadelphia: University Pennsylvania. Str. 1-80. /79 strani/