Moralna filozofija

Moralna filozofija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Potrč Matjaž

Vsebina

Predstavljene bodo tri ravni moralne filozofije: (i) metaetika ali moralna teorija; (ii) normativna etika; in (iii) uporabna etika ter njihova medsebojna povezanost.
Teme:
- odnos med dobrim in moralno pravilnostjo; vrline, moralna vrednost in moralna motivacija
- razlicne utemeljitve moralnosti
- razlike med temeljnimi normativnimi moralnimi teorijami in njihov razvoj skozi zgodovino: deontologija, posledicizem, utilitarizem, etika vrlin
- moralna nacela in njihova vloga v moralni misli
- ontološki temelji etike in upravicenje moralnih sodb
- metaetika: realizem, antirealizem, kognitivizem, emotivizem, ekspresivizem, preskriptivizem, kvazirealizem, fikcionalizem, relativizem
- moralno nestrinjanje, moralni konflikt in moralne dileme
- moralna fenomenologija in fenomenologija delovanja
- uporabna etika in njena temeljna vprašanja ter domene