Nemščina v zgodovinopisju 1

Nemščina v zgodovinopisju 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Peternel Marija Mojca

Osnove morfologije in sintakse sodobnega nemškega jezika, nekatere posebnosti besedotvorja in besedišče vse na nivoju A1 .

Učbenik, ki sistematicno podaja osnove morfologije in sintakse nemškega jezika, nemško- slovenski slovar.