Nemški film v kontekstu mednarodnega filmskega jezika in literature

Nemški film v kontekstu mednarodnega filmskega jezika in literature

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lughofer Johann Georg

Po uvodnem terminološkem, metodološkem in tehnološkem uvodu se študentke in študenti seznanijo z zgodovinskim prerezom od nemega filma do aktualnih tokov, pri čemer so v središču pomembne postaje nemškega filma: nemški ekspresionizem, film Weimarske republike in njegov vpliv na Hollywood, propagandni film med časom nacističnega režima ali novi nemški film. Vseskozi pa bodo prikazani pomembni in napeti vzajemni odnosi z literaturo.

- Gronemeyer, Andrea (2007): Film. Köln: DuMont, 728 str.
- Lange, Sigrid (2007): Einführung in die Filmwissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 150 str.
- Monaco, James (2007): Film verstehen. Reinbek bei Hamburg: rororo 680 str.
- Paech, Joachim (1997): Literatur und Film. Stuttgart: Metzler 229 str.
- Jacobsen, Wolfgang, Anton Kaes und Hans Helmut Prinzler (2004) (Hg.): Geschichte des deutschen Films. Stuttgart: J. B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag.