Nemško časnikarstvo na Slovenskem

Nemško časnikarstvo na Slovenskem

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kramberger Petra

Zgodovinski pregled nemških časopisov in časnikov na Slovenskem od začetka do konca izhajanja le-teh na naših tleh ter osnova znanja o medijski cenzuri. Posreduje vedenje o izoblikovanju literarnih norm, kulturnem in zgodovinskem pomenu nemškega časnikarstva pri nas, o borbi za slovenske časopise. Razumevanje za oblikovanje književnosti s pomočjo medijskih nosilcev. Literarna in gledališka kritika. Naloga urednikov in njihova uredniška politika.

Primarna literatura
Seznam časopisov (vsi dostopni v virtualni čitalnici Avstrijske nacionalne knjižnice ANNO ter v Digitalni knjižnici Slovenije dLib) bodo študenti prejeli na uvodni uri.

Sekundarna literatura
• Hösler, Joachim (2006): Slowenien. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet. COBISS.SI-ID - 226232320
• Kramberger, Petra: „Alle guten Oesterreicher werden unser patriotisches Unternehmen unterstüzen“. Südsteirische Post (1881–1900), nemški časopis za slovenske interese. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (obvezno). COBISS.SI-ID - 277160448
• Miladinović Zalaznik, Mira (2002): Deutsch-slowenische literarische Wechselbeziehungen. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko. COBISS.SI-ID - 121602560
• Žigon, Tanja (2001): Nemško časopisje na Slovenskem. Ljubljana: Študentska založba Scripta. COBISS.SI-ID - 112906240
• Žigon, Tanja (2004): Nemški časnik za slovenske interese - Triglav (1865–1870). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. COBISS.SI-ID - 214950400