Novoveška filozofija 2

Novoveška filozofija 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kroupa Gregor, prof. dr. Božovič Miran

Predmet na osnovi branja, razčlenjevanja in interpretacije osrednjih filozofskih in nekaterih literarno-filozofskih besedil vodilnih post-kartezijanskih filozofov, filozofov francoskega materializma in mislecev evropskega razsvetljenstva prinaša kulturno-zgodovinski in problemski prikaz ključnih idej in miselnih tokov tega obdobja. Predmet se notranje členi na naslednje tematske sklope: kulturna zgodovina in filozofija v obdobju razsvetljenstva; izbrana filozofska gesla iz Baylovega Historičnega in kritičnega slovarja; filozofija skrivnih filozofskih rokopisov iz prve polovice 18. stoletja; filozofija in literatura v evropskem razsvetljenstvu; filozofija kartezijanskega spiritualizma oziroma dualizma in materializma v francoskem romanopisju 18. stoletja; Voltairov Kandid in contes philosophiques; La Mettriejev Človek-stroj in današnja množična kultura; Condorcet o napredku človeškega duha; filozofija v Diderotovih filozofskih romanih: Fatalist Jacques med Spinozo in Leibnizom; etika in estetika v Rameaujevem nečaku; narava in kultura v Diderotovi in d'Alembertovi Enciklopediji; filozofska gesla v Enciklopediji; filozofija kulture in teorija umetnosti v Diderotovih Salonih; Rousseau: narava in kultura; etika razsvetljenstva; znanost in humanizem v evropskem razsvetljenstvu.

Temeljna literatura/Required reading:
Condorcet, Očrt zgodovinske slike napredka človeškega duha, SH, Ljubljana 2016, str. 5-199.
D'Alembert, Uvod v Enciklopedijo, SH, Ljubljana 2009, str. 7-127.
Diderot, D'Alembertove sanje, v: D'Alembertove sanje in drugi filozofski spisi, ZRC, Ljubljana 2010, str. 7-131.
Diderot, Fatalist Jacques in njegov gospodar, MK, Ljubljana 2005, str. 5-228.
Voltaire, Kandid, v: Filozofske zgodbe, MK, Ljubljana 2009, str. 9-129.

Priporočena literatura/Suggested reading:
Israel, J. Enlightenment Contested, OUP, Oxford 2006, str. 699-862.
Božovič, M., Diderotova filozofija materializma, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2006, str. 7-162.
Obravnavana besedila so v izvirniku dostopna na naslovih/Internet sources:
http://gallica.bnf.fr/
http://www.lett.unipmn.it/~mori/e-texts/