Obča zgodovina 19. stoletja

Obča zgodovina 19. stoletja

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cergol Paradiž Ana, doc. dr. Selišnik Irena, prof. dr. Verginella Marta

Vsebina

Predmet obravnava občo zgodovino 19. stoletja s posebnim poudarkom na evropskih in svetovnih demografskih gospodarskih, socialnih, političnih, kulturnih in idejnih procesih, kot so demografska revolucija, povezana z razvojem zdravstva, urbanizacija (razmerje mesto – podeželje), migracije, agrarna in industrijska revolucija, pomen tehničnega razvoja za način življenja, kapitalni in tržni razvoj, spremembe v socialni strukturi (razvoj kapitalnega in izobraženskega meščanstva /inteligence/, uradništva, obrtništva,delavstva, socialna diferenciacija kmečkega prebivalstva, poklicna struktura, razslojevanje družbe), različni odgovori na socialno vprašanje, formiranje modernih narodov (dominantnih in nedominantnih), demokratizacija družbe in razvoj parlamentarizma, nastanek ideoloških taborov in političnih strank, liberalizem, socializem, verstva in skularizacija, žensko politično gibanje, pojavi antisemitizma in rasizma, kulturni spektrum (poleg tradicionalne ljudske kulture /kultura praznovanja/ inovativni pojavi na področju leposlovna, umetnosti, znanosti, kultura prostega časa, šport). Posebno se obdelajo prelomna dogajanja (npr. francoska revolucija, leto 1848, ameriška državljanska vojna, združitev Italije in Nemčije, ruske revolucije, prva svetovna vojna) ter razvoj evropskega (in ameriškega) imperializma in kolonializma. Poseben poudarek bo tudi na zgodovini evropskega kolonializma v severni Afriki, Bližnjem in Daljnem vzhodu.