Poglavja iz novejše italijanske književnosti 2

Poglavja iz novejše italijanske književnosti 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Hussu Tereza, prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Predmet je zasnovan kot monografski kurz o izbrani smeri v novejši in sodobni italijanski književnosti oziroma izbrani literarni zvrsti, ki je značilna za italijansko književno produkcijo tega obdobja. Predmet poglablja poznavanje izbrane smeri oziroma zvrsti. Na podlagi poglavitnih značilnosti izbrane usmeritve ali literarne zvrsti se osredotoča predvsem na poglobljeno analizo literarnih besedil. Študent dejavno sodeluje pri analizi besedil in v razpravi.

• G. Debenedetti, Il romanzo del Novecento, Garzanti, 1987. COBISS.SI-ID – 40486754
• A. Asor Rosa (ur.), Letteratura italiana del Novecento, Einaudi, 2000. COBISS.SI-ID – 27719010
• Književna dela s priporočenega seznama.