Prevajanje iz slovenščine v angleščino

Prevajanje iz slovenščine v angleščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jurko Primož

Vsebina

Predmet obsega prevajanje raznovrstnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na skladenjski, besedilni, slogovni in slovarski ravni. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst v slovenskem in angleškem jeziku na prej omenjenih jezikovnih ravneh bo potekala v povezavi z besedilnimi konvencijami in normami, ki veljajo v posameznem jeziku.
Prevajanje besedil različnih žanrov:
- uporaba teoretskih spoznanj v praksi
- aktivno sodelovanje v prevajalskem procesu in reševanje prevodnih težav v realnem času
- prevajanje kolokacij
- prevajanje vseh segmentov (leksikalnega) pomena, posebej tudi sloga
- primerjava kohezivnih elementov v obeh jezikih
- stopnja formalnosti besedil.