Publicistično in propagandno besedilo

Publicistično in propagandno besedilo

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smolej Mojca

Vsebina

- Komunikacijske vede.
- Zgodovina slovenskega publicističnega diskurza.
- Pregled razvoja oglaševalskih besedil.
- Analiza struktur publicističnega in propagandnega diskurza.
- Klasifikacija stalnih oblik publicističnega sporočanja.
- Spoznavanje stilnih postopkov v publicističnih in propagandnih besedilih.
- Jezik kot sistem, iz katerega tvorec publicističnega ali propagandnega besedila izbira določena sredstva za dosego sporočanjskega namena.
- Neverbalna sredstva v oglaševalskih besedilih.
- Ideologija in publicistično besedilo.
- Manipulacija in oglaševalsko besedilo.