Razvoj kitajske pisave

Razvoj kitajske pisave

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Petrovčič Mateja

Na podlagi ustroja in strukture kitajskih pismenk se le-te razvrščajo v posamezne tipizirane skupine. Sledi oris razvoja kitajske pisave od prvih slikovnih zapisov v razvito logografsko pisavo in opis razvoja grafičnih oblik. Pojasnitev odnosa med klasično in sodobno kitajščino, s katero opredelimo uporabo kitajskih pismenk za pisanje sodobnega kitajskega jezika. Poleg tega predmet pojasni še principe pisanja kitajskih pismenk, principe poenostavljanja pismenk, principe kaligrafskega pisanja s čopičem, principe zapisovanja tujk, principe pisanja kitajščine z računalniki, vlogo in uporabnost radikalov pri razvrščanju pismenk ter seznani slušatelje z glavnimi kitajskimi slovarji in njihovo uporabo. Drugi pomemben sklop je etimološka razlaga pismenk, ki nastopajo v učbenikih za prvi letnik sodobnega kitajskega jezika, s katero pojasnimo razvoj posameznih pismenk od njihovih prvotnih oblik in pomenov do sedanjih oblik in uporabe.

1. Mitja Saje: Kitajski jezik in kitajska pisava, Poti in brezpotja, AAŠ in SVOD, FF Ljubljana, 1998.
2. Mitja Saje: Razvoj grafičnih oblik kitajske pisave, AAŠ 2, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1998.
3. Mitja Saje: Radikali v kitajskih pismenkah:
a) 100 pomembnejših radikalov in oblike njihove uporabe
Spletna stran oddelka AAŠ e-učinica
b) 214 radikalov – ključev slovarja Kangxi in njihov izvor
Spletna stran oddelka AAŠ e-učinica
Mitja Saje: Poenostavljeni radikali in njihov sodobni pomen
Spletna stran oddelka AAŠ e-učinica

priporočena za dodatno branje:
- Paul Kratochvil: The Chinese Language Today, Hutchinson University Library, London, 1970 (knjižnjica AAŠ).
- Dejan Raziż, Čeng Sjangven, Hua Lungjuen: Kineski jezik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1983 (knjižnjica AAŠ).
- Wieger, S. J.: Chinese Characters, Paragon Book Repprint Corp., New York, 1965 (knjižnjica AAŠ).