Rimska regionalna zgodovina

Rimska regionalna zgodovina

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan, izr. prof. dr. Pobežin Gregor

Namen predmeta je študente podrobneje seznaniti z zgodovino našega prostora in sosednjih dežel v rimski dobi. Ob kronološkem pregledu posameznih obdobij s poudarkom na posamičnih dogodkih, ki so se odigrali na tem prostoru, se predstavi pisne, epigrafske in arheološke vire, upravni ustroj rimske države (provincialni in lokalni upravni aparat), proces postopne izgradnje mreže rimskih cest, vojaške enote, razvoj posameznih urbanih središč, potek meja mestnih teritorijev, ljudstva, ki so poseljevala ta prostor pred rimsko zasedbo, strukturo prebivalcev v rimski dobi (domačini, kolonisti), zgodovino avtohtonih, rimskih in vzhodnjaških kultov, razvoj rimskih obrambnih sistemov na tem prostoru, vpade barbarskih ljudstev in proces zatona rimskih institucij ob prehodu v zgodnjesrednjeveško obdobje.

M. ŠAŠEL KOS, P. SCHERRER (ur.), The autonomous towns of Noricum and Pannonia / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien, 1-Noricum, Situla 40, Ljubljana 2002. Strani: 1-101. COBISS.SI-ID - 120382976
M. ŠAŠEL KOS, P. SCHERRER (ur.), The autonomous towns of Noricum and Pannonia / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien, 2-Pannonia, Situla 41, Ljubljana 2003. Strani: 1-55, 93-105 in 153-189. COBISS.SI-ID - 127491072
J. ŠAŠEL, Opera selecta, Situla 30, Ljubljana 1992. 872 str. COBISS.SI-ID - 31701248
M. ŠAŠEL KOS, Zgodovinska podoba prostora med Akvilejo, Jadranom in Sirmijem pri Kasiju Dionu in Herodijanu, Ljubljana 1986. 467 str. COBISS.SI-ID - 16379137
M. ŠAŠEL KOS, Pre-Roman Divinities of the Eastern Alps and Adriatic, Situla 38, Ljubljana. 227 str. COBISS.SI-ID - 1090400
V. VEDALDI IASBEZ; »La Venetia orientale e l´Histria. Le fonti letterarie greche e latine fino alla caduta dell´Impero Romano d´Occidente«, Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 5, Roma 1994. Strani: 47-64, 203-241, 279-283, 339-351, 365-390 in 406-426. COBISS.SI-ID - 1389873