Romansko jezikoslovje

Romansko jezikoslovje

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata

Vsebina

1. Definicija vede: predmet preučevanja in cilji.
2. Kratka zgodovina vede:
- prvi začetki v predznanstveni dobi;
- začetek znanstvenega preučevanja romanskih jezikov (romantika, Friedrich Diez);
- prva moderna znanstvena dela v romanskem jezikoslovju (mladogramatiki, Wilhelm Meyer-Lübke);
- začetki znanstvenega preučevanja vulgarne latinščine;
- nasprotniki in kritiki mladogramatične šole;
- lingvistična geografija in jezikovni atlasi;
- idealistično jezikoslovje;
- Ferdinand de Saussure in njegova šola;
- sodobne smeri v romanskem jezikoslovju;
- romansko jezikoslovje na Slovenskem.
3. Vulgarna latinščina in njen pomen za romansko jezikoslovje; njene bistvene značilnosti v primerjavi z romanskimi jeziki na področju glasoslovja, oblikoslovja, skladnje in besedišča.
4. Romanski jeziki:
- Romanija: definicija pojma;
- različni kriteriji razvrščanja romanskih jezikov;
- razdelitev romanskih jezikov po geografskem kriteriju;
5. Balkanska romanščina.
6. Italoromanščina.
7. Romanščina v Alpah.
8. Galoromanščina.
9. Iberoromanščina:
- problem klasifikacije
- kastiljščina
- katalonščina
- portugalščina
- galicijščina
- mozarabščina