Romunščina I

Romunščina I

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata, lekt. dr. Jieanu Ioana-Carmen

Vsebina

Osnovne jezikovne strukture: sedanji in prihodnji časi, člen, pridevniki, zaimki, zanikanje, velelnik.
Osnovno besedišče: osebni podatki, opis samega sebe, svojega poklica, zanimanj, družine. Ura, dnevi v tednu, letni časi. Opis kraja.
Bralno in slušno razumevanje: kratka prirejena in avtentična besedila v romunščini.
Ustno in pisno izražanje: tvorjenje preprostih govorjenih in pisnih sporočil.
Osnove romunske civilizacije in kulture: geografija Romunije, navade in običaji (prazniki), romunska glasba.