Romunščina II

Romunščina II

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata, lekt. dr. Jieanu Ioana-Carmen

Vsebina

Jezikovne strukture: pretekli časi, člen, pridevniki, zaimki, izrazi za količino in čas, vprašalnice, primerjanje, ipd.
Besedišče: pripoved o preteklem dejanju, poklici, jedi, potovanja, podrobnejši opis mesta.
Bralno in slušno razumevanje: nekoliko daljša prirejena in avtentična besedila v romunščini.
Ustno in pisno izražanje: tvorjenje preprostih govorjenih in pisnih sporočil.
Osnove romunske kulture in zgodovine: gastronomija, osnove romunskega šolskega sistema, romunska mesta in dežele, romunska glasba, preprosta književna besedila v izvirniku.