Seminar iz rimske zgodovine

Seminar iz rimske zgodovine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan

Za vsako leto je izbrana tema iz zgodovine rimske republike ali zgodovine rimske cesarske dobe s posebnim ozirom na vire. Obravnava izbrane teme prinaša poglobitev poznavanja posameznih poglavij iz rimske zgodovine, poznavanja zgodovinskih procesov, rimske družbe in institucij, ustavne in pravne ureditve, vojaške in verske zgodovine in podrobnejše poznavanje pisnih in epigrafskih virov. Tematika seminarja se navezuje na arheologijo, epigrafiko, rimsko regionalno, socialno in versko zgodovino in anticno književnost s posebnim ozirom na grško in rimsko historiografijo.

R. Bratož, Rimska zgodovina I. Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana, Ljubljana 2007, 527 str.
M. Šašel Kos, Zgodovinska podoba prostora med Akvilejo, Jadranom in Sirmijem pri Kasiju Dionu in Herodijanu, Ljubljana 1986, 467 str.
M. Šašel Kos, Rimsko osvajanje zahodnega Balkana. Ilirik v Apijanovi Ilirski zgodovini, Ljubljana, 2010, 300 str.
M. Le Glay, J.-L. Voisin, Y. Le Bohec, A History of Rome, Chichester, 20094, 639 str.
M. Lovenjak, Neviodunum. Inscriptiones Latinae Sloveniae I, Ljubljana 1998. 405 str.
M. Lovenjak, Senatus consultum de Cn. Pisone patre (CIL II2, 5.900) in Tacitov opis procesa proti Gneju Pizonu. Keria 18/2, 2016, 47-78.
M. Lovenjak, Rimski tribun Cola di Rienzo (1347), Res gestae divi Augusti in Lex de imperio Vespasiani, Keria 20/1, 2018, 47-104.
O. Luthar & al., Zgodovina historične misli I. Od Homerja do začetka 21. stoletja. 2. Izdaja. Ljubljana, 2016. 407 str.