Sodobna moralna filozofija

Sodobna moralna filozofija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Potrč Matjaž

Vsebina

Predmet bo študenta seznanil s temeljnimi razpravami v sodobni moralni filozofiji (teorije in ključni avtorji). Študent bo po opravljenem predmetu podrobno poznal predstavljene pojme sodobne moralne filozofije ter njihov filozofsko-zgodovinski razvoj. Preko obravnave izbranih problemov etike se bo spoznal s poglavitnimi sodobnimi avtorji ter znal povezovati moralno-teoretske vidike njihovih razprav. Poznal bo ontološke, spoznavne in semantične razsežnosti etičnih vprašanj, ki spremljajo etiko, ter jih znal povezovati med seboj.

Glavni vsebinski sklopi:
- izbrani vidiki sodobne moralne filozofije: utilitarizem, vrnitev vrlinske etike, moralna psihologija in namera, teorije pravičnosti, uporabna etika in pristopi k njej, moralna fenomenologija
- temeljna poglavja moralne teorije: struktura moralne teorije in temeljne etične kategorije; metaetika, normativna etika, moralna teorija; moralni realizem/irealizem, naturalizem in ne-naturalizem, emotivizem, preskriptivizem, intuicionizem, motivacijski internalizem in eksternalizem, subjektivizem, relativizem, teorija zmote.
- struktura moralne misli: normativne moralne teorije, deontološka in teleološka utemeljitev etike, kontraktualizem, intuicionizem, etika moralne skrbi, moralni pluralizem, moralni partikularizem.
- izbrana vprašanja moralne teorije: odnos med moralnimi razlogi in moralnimi načeli, moralne splošnosti, moralna intuicija.