Sodobne migracije, državljanstvo in etnične manjšine

Sodobne migracije, državljanstvo in etnične manjšine

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Nared Dagmar, prof. dr. Čebron Lipovec Uršula

Kritični pregled preteklih in sodobnih antropoloških teorij, ki se ukvarjajo z vprašanji državljanstva, etničnih manjšin in migracijskih gibanj v Evropi. Komparacija antropoloških raziskav s pristopi drugih disciplin (sociologija, politologija, ekonomija, psihologija, geografija, pravo in socialno delo). Primerjalna analiza različnih konceptov (državljanstvo in državljanske pravice, avtonomija migracij, imigracija vs. emigracija, etnične manjšine, azil in pravica do azila, politični vs. ekonomski migrant idr.) v Sloveniji in v različnih evropskih državah. Predstavitev in analiza slovenskih antropoloških raziskav, ki se ukvarjajo z etničnimi manjšinami in sodobnimi migracijskimi trendi v Sloveniji. Priprava in evalvacija samostojnega raziskovalnega dela na področju migracij in etničnih manjšin.

Pri vajah bodo študentke in študenti opravili samostojno raziskavo med pripadniki etničnih manjšin v Sloveniji oziroma v skupnosti priseljencev.

1. Balibar, Etienne, in Immanuel Wallerstein, 1991, Race, Nation, Class: Ambigous Identities. London: Verso.
2. Barth, Fredrik, ur., 1969, Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organisation of Culture Difference. Bergen, Oslo: Universittets Forlaget.
3. Šumi, Irena, 2000, Kultura, etničnost, mejnost: konstrukcije različnosti v antropološki presoji. Ljubljana: ZRC SAZU.
4. Faulks, Keith, 2000, Citizenship. London in New York: Routledge.
5. Wallace, Claire in Stola, Dariusz, ur., 2001, Patterns of Migration in Central Europe. New York: Palgrave.
6. De Genova, Nicholas, 2005, Working the Boundary. Race, Space, and Illegality in Mexican Chicago, Durham – London: Duke University Press.
7. Medica, Karmen, Lukič, Goran in Bufon, Milan, ur., 2010, Migranti v Sloveniji – med integracijo in alienacijo. Koper: Založba Annales.
8. Mezzadra, Sandro, ur., 2004, I confini della liberta: Per un’analisi delle migrazioni contemporanee. Roma: DeriveApprodi.
9. Kralj, Ana, 2008, Nepovabljeni: globalizacija, nacionalizem in migracije. Koper: Založba Annales.
10. Tropey, John, 2000, The Invention of Passport: Surveliance, Citizenship and the State. Cambridge: Cambridge University Press.