Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Bolgarski jezik

Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Bolgarski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Utrjevanje zmožnosti branja, pisanja, poslušanja in govorjenja v bolgarščini; priprava študentov na slovnično analizo govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih zmožnosti; utrjevanje leksikalne kompetence s poudarkom na različnih strokovnih jezikih in različnih jezikovnih zvrsteh.

Andrejčin, L., Popov, K., Stojanov, S., 2020: Gramatika na b’’lgarskija ezik. Sofija: Prosveta
COBISS.SI-ID 43929352
B’’lgarska akademija na naukite, 2012: Oficialen pravopisen rečnik na b’’lgarskija ezik. Sofija: Prosveta.COBISS.SI-ID - 1246899172
Kurteva, G., Bumbarova, K., Bachvarova, S., 2017: Zdravejte! – Učebnik po b’’lgarski ezik za čuždenci (A1-A2 + CD). Sofija: Nov b’’lgarski universitet. COBISS.SI-ID 165689603
Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.
Ljubomir Andrejčin, Konstantin Popov, Stojan Stojanov: Gramatika na bʺlgarskija ezik. - 2. prerab. izd. Sofija : Prosveta, 2020 COBISS.SI-ID 43929352
Galina Kurteva, Krʺstinka Bumbarova, Stefka Bʺčvarova Zdravejte! : učebnik po bʺlgarski ezik za čuždenci : B1-B2. - Sofija: Nov bʺlgarski universitet, 2017. COBISS.SI-ID 165689603