Temelji zgodovine JV Evrope 19. stoletja

Temelji zgodovine JV Evrope 19. stoletja

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stergar Rok

Vsebina

Predstavitev temeljnih zgodovinskih procesov v zgodovini JV Evrope v obravnavanem času. Študentje so seznanjeni z dogajanjem v gospodarstvu, politiki in kulturi ter s spremembami socialnih struktur. Poudarek je na tematskih sklopih:
- razvoj modernih narodov in proces nastajanja nacionalnih držav ob sočasnem slabljenju dominantnih sil (Turčija, Avstro-Ogrska) ter vpliv evropskih sil na dogajanje;
- uveljavljanje poenotenih in moderniziranih knjižnih jezikov in proces poenotenja kulture v soočenju z regionalnimi in lokalnimi jeziki in govori ter kulturami;
- modernizacija socialnih struktur ob slabljenju tradicionalnih oblik družbene organizacije;
- začetki industrializacije in razvoj modernega prometa (želez¬niška mreža, parni ladijski promet).

Ob predstavitvi in analizi dogajanja in procesov se študentje sezna¬nijo s ključnimi viri in rele-vantno literaturo.