Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I

Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavčič Nataša

Vsebina

Učna enota posreduje sklenjeno predstavitev formalnega in ikonografskega razvoja strok likovne umetnosti od zgodnjega srednjega veka do začetka romanike. Upoštevan je razvoj v kontekstu družbenega in drugega kulturnega razvoja, več pozornosti je namenjene umetnostnemu dogajanju v deželah, katerih vpliv je bil pomemben za razvoj umetnosti v Sloveniji. V predavanjih izstopajo velike umetnine oz. spomeniški sklopi, ob katerih je mogoče spoznavati tudi analitične in interpretativne metode umetnostne zgodovine ter spremljati relativnost nekaterih znanstvenih trditev oz. slediti razvoju stroke, spoznati nova dognanja in sodobne raziskovalce in nove raziskovalne metode. Študenti lahko oblikujejo kritičen, odgovoren in racionalen odnos do objektov umetnostno zgodovinskih raziskav in tudi do stroke same. V okviru predmeta se seznanijo tudi z relevantno terminologijo in literaturo.