Uvod v korejsko književnost 1

Uvod v korejsko književnost 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kang Byoung Yoong

Študenti spoznajo zgodovino in razvoj korejske književnosti ter obenem spoznajo zgodovinsko, družbeno in kulturno ozadje tega razvoja v okviru Vzhodne Azije.

- Cho Dong-il, Korean Literature in Cultural Context and Comparative Perspective, Jipmoondang Publishing Company, 1997.
- Choi Joon Sik and more, Understanding Contemporary Korean Culture, Jipmoondang Publishing Company, 2011.
- Seung Jae Lee, Korean Folk Tales, Hankookmunhwasa, 2011.
- Park Youngdae, Essential Korean Art, Hyeonamsa, 2004.
- Korean Literature: Its Classical Heritage and Modern Breakthroughs, Korean National Commission for UNESCO, 2003.
- Eun Hee-kyung, Poor Man’s Wife, Bi-lingual Edition Modern Korean Literature, fifteen-story first edition, Asia Publishers, 2012.