Uvod v študij zgodovine

Uvod v študij zgodovine

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Balkovec Bojan

Seznanjanje s temeljnimi pojmi zgodovinske vede. Viri kot ostanki preteklosti, vrste virov in njihova hramba. Kritika in interpretacija virov. Izdaje virov (vrste, namen in najpomembnejše zbirke). Strokovne revije v slovenskem zgodovinopisju in pomembnejše tuje revije. Kronologija v zgodovini. Temeljni pripomočki za raziskovalno delo. Objektivnost v zgodovinopisju. Osnovni postopki za raziskovalno delo. Institucije pomembne za raziskovanje zgodovine.

B. Grafenauer, Struktura in tehnika zgodovinske vede, Ljubljana, 1960, str. 249-458
O. Luthar in dr., Zgodovina historične misli: od Homerja do začetka 21. stoletja Ljubljana, 2006, 694 str.