Značilnosti sodobne kitajščine

Značilnosti sodobne kitajščine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Petrovčič Mateja

Predmet predstavi poglavitne sklope kitajske slovnice, pri čemer obdela besedne vrste, stavčne člene in stavčne tipe v kitajskem jeziku.

Izbrane vsebine so predstavljene še skozi različne teoretične okvirje (funkcionalni, pragmatični, teorija diskurza).

- Chu, Chauncey Cheng-hsi. 1998. A Discourse Grammar of Mandarin Chinese. New York. Peter Lang Publishing.
- Li , Charles N. and Sandra A. Thompson. 1981. Mandarin Chinese, A functional Reference Grammar. Berkeley: University of California Press.
- Smith, Carlota S. 1991. The Parameter of Aspect. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Yip, Po-Ching. 2004. Chinese: A Comprehensive Grammar. London: Routledge.
- Liu Yuehua. 2004. Shiyong xiandai Hanyu yufa. Beijing: Shangwu yinshuguan.