Izbrana poglavja iz psiholingvistike in nevrolingvistike

Izbrana poglavja iz psiholingvistike in nevrolingvistike

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Manouilidou Christina

1. Leksikalni dostop in procesiranje morfološko kompleksnih besed
2. Procesiranje izpeljank in psevdobesed
3. Procesiranje zloženk
4. Tehnike slikanja možganov in morfološko procesiranje (EEG in MEG)
5. Nevroanatomski korelati pri morfološkem procesiranju
6. Jezikovne okvare na morfološki ravnini
7. Primarna progresivna afazija in leksikalno procesiranje
8. Pregled nevrolingvističnih raziskav na rojenih govorcih slovenščine

Fruchter, J., & Marantz, A. (2015). Decomposition, lookup, and recombination: MEG evidence for the full decomposition model of complex visual word recognition. Brain and language, 143, 81-96.
Golden M. (1996). O Jeziku in jezikoslovju. Filozofska fakulteta. Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Ljubljana.
King, J., Linzen, T., & Marantz, A. (Submitted). Syntactic Categories as Lexical Features or Syntactic Heads: An MEG Approach. http://ling.auf.net/lingbuzz/002477
Taft, M. (2004). Morphological decomposition and the reverse base frequency effect. Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A, 57(4), 745-765.
Thompson, C.K., & Mack, J.E. (2014). Grammatical impairments in PPA. Aphasiology. DOI:10.1080/02687038.2014.912744