Izbrane teme iz kitajske umetnosti 1

Izbrane teme iz kitajske umetnosti 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Vsebina

Vsebina predmeta vključuje posamezne ključne tematike kitajske umetnosti in poglobljene vpoglede v različne vzročne povezave. Vsebina se obravnava v tematskih sklopih, ki se tekom posameznih letih lahko spreminjajo.:
- razvoj in oblikovanje razlicnih teoretičnih pristopov z odrazom v klasičnem, modernem in sodobnem slikarstvu,
- odraz kozmološke percepcije in razumevanja sveta v umetnosti, še posebej grobni umetnosti
- refleksija določenih družbeno-kulturnih pojavov v posameznih področjih kitajske umetnosti,
- vplivi budizma kot nosilca nekaterih prvin indijske civilizacije na razvoj tradicionalne kitajske umetnosti in odraz ostalih tujih vplivov na ikonografsko in oblikovno zasnovo kitajske umetnosti,
- estetski pristopi v kitajski umetnosti
- poglobljena analiza posamičnih področij kitajske umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, vrtna umetnost, rokodelska umetnost, ljudska umetnost, pohištvo itd.).

Vsebina vključuje poglobljen vpogled in razumevanje posameznih ključnih vidikov kitajske umetnosti s poudarkom na vzročnih povezavah in refleksijah določenih družbenih, političnih in kulturnih vplivov na razvojni proces tradicionalne, moderne in sodobne umetnosti.