Jezik B v praksi 1

Jezik B v praksi 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

Leksika: obdelava osnovnih tem, povezanih z vsakdanjim življenjem, izbrane aktualne družbene teme,
- razvijanje zmožnosti najosnovnejše komunikacije v konkretnih, vsakodnevnih govornih položajih. Razumevanje zapisanih in govorjenih avtenticnih besedil in tvorjenje enostavnih pisnih in govornih besedil.
- spoznavanje najsplošnejše frazeološke strukture sporazumevalnega jezika
Slovnica:
- osnove fonetike in fonologije
- osnove oblikoslovja: sklanjatev samostalnikov, zaimkov in pridevnikov, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem casu, števnik.
- osnove pravopisa

Poljski jezik / Polish Language:
Janowska A., Pastuchowa M., Dzien dobry. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla poczatkujacych, Slask, katowice 1999.
Pasieka M., Jezyk polski dla cudzoziemców. Cwiczenia dla poczatkujacych, Wroclaw 2001.
Szelc-Mays M., Rybicka E., Slowa i slówka. Podrecznik do nauczania slownictwa i gramatyki jezyka polskiego dla poczatkujacych, Kraków 1997.
Pyzik J., Przygoda z gramatyka, Kraków 1999.
Vodnik F., Poljsko-slovesnki slovar, Ljubljana 1977.
Ostromecka-Fraczak B., Pretnar T., Slovensko-poljski slovar, Ljubljana 1996.
Kurzowa Z., Ilustrowany slownik jezyka polskiego, Kraków 1999.
D. Galyga, Ach, ten jezyk polski. Cwiczenia komunikacyjne dla grup poczatkujacych, Kraków 2003
J. Pyzik, Cwiczenia z gramatyki funkcjonalnej jezyka polskiego dla cudzoziemców. Czasownik, Kraków 1994
Slownik ortograficzny jezyka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. E. Polanskiego, Warszawa 1996

Slovaški jezik/Slovak Language:
Dratva, T. Buznová, V: Slovencina pre cudzincov, Bratislava 1998
Juraj Vanko: Slovaška slovnica za Slovence, Ljubljana 2004
Ludmila Žigová: Slovencina pre cudzincov, Bratislava 2000
Mária Vajicková: Slovencina pre cudzincov, Bratislava 1996
Viktor Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana 1976
Viktor Smolej: Slovensko-slovaški slovar, Ljubljana 1986
Krátky slovník slovenského jazyka, Bratislava 1987
Synonymický slovník slovenského jazyka, Bratislava 1995
Hilda Steinerová: Konverzacná prírucka slovenciny, Bratislava 2000

Ceški jezik/Czech Language
I. Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech. Elementary Czech. UJOP. Praha, 1995. Ucbenik in delovni zvezek.
I. Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech. Intermediate Czech. UJOP. Praha, 1995. Ucbenik in delovni zvezek.
O. Parolková: Czech for Foreigners. Elementary Level. Praha, 1998.
O. Parolková: Czech for Foreigners. Advanced Level. Praha, 1998.
H. Confortiová, J. Cvejnová, M. Cadská: Ucebnice ceštiny pro výuku v zahranicí. Nakladatelství Karolinum. I. díl. Praha, 2003.
J. Luttererová: Ceská slovní zásoba a konverzacní cvicení. Nakladatelství ISV. Praha, 1994.