Jezik v praksi za učitelje II

Jezik v praksi za učitelje II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. dr. Slawinska Joanna, lekt. mag. Nowak Marta

Vsebina

Branje in analiziranje strokovnih besedil ter izdelava študijskih zapiskov (prepričevalni in raziskovalni sestavek; uporaba virov).
Razumevanje in povzemanje slušnih strokovnih besedil (strokovna debata, predavanje, referat, izjava ...).
Daljši govorni nastopi na izbrane teme (pomenska polja).
Diskusija v okviru danih tem (obdelava idiomov, stalnih besednih zvez). Poročani govor, pripovedni postopki in tehnike, obvladovanje različnih registrov.
Razlika pri rabi tujk v poljščini in slovenščini.