Jezikovna kompetenca jezika C1

Jezikovna kompetenca jezika C1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Čobec Katarina, asist. dr. Burjan Lea, lekt. dr. Felgner Lars, Prodan Nada, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Študenti nadgrajujejo jezikovno znanje. Poseben poudarek velja govornim spretnostim, razumevanju govora, vrstam sporazumevalnih situacij in razumevanju njihovih diskurzivih značilnosti. Seznanijo se tudi z vlogo in pomenom jezikovnega konteksta za uspešno sporočanje in se urijo v sposobnostih jezikovnega predvidevanja.
Poleg tega študenti dopolnijo znanje temeljnih slovničnih struktur danega jezika. Spoznavajo in utrjujejo posebnosti posameznih slovničnih struktur in kategorij z analizo njihovega pojavljanja v diskurzu, tudi s kontrastivnega stališča, ter iščejo prevodne rešitve. Študenti tolmačijo na pogled in konsekutivno.

Za ustrezno literaturo glej posamezne jezike na prvostopenjskem študiju.

For basic literature and reading materials, refer to individual 1st level language courses.