Književnost 1: Periodizacija 1

Književnost 1: Periodizacija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, izr. prof. dr. Šabec Maja

Predmet uvaja študenta v špansko in hispanoameriško književnost od njunih začetkov do vključno 18. stoletja: kronologija, avtorji, dela.

Španska književnost - Srednji vek: opredelitev pojma v zgodovinskem, kulturnem in literarnem pomenu; začetki španske književnosti - poezija, kratka proza, roman, dramatika.
Literarni pojavi pred Kolumbovim časom.

Renesansa: opredelitev pojma »Siglo(s) de oro«; zgodovinski, kulturni in literarni kontekst španske in hispanoameriške književnosti; vpliv italijanske kulture; poezija; kronike; dramatika; proza – razvoj romana do Cervantesa; Don Kihot na prehodu v barok.

Barok: opredelitev pojma; poezija (»culteranismo«, »conceptismo«), proza, dramatika.

Razsvetljenstvo: opredelitev pojma; proza (fikcija), esejistična proza, poezija, dramatika.

ÁLVAR, CARLOS, MAINER, JOSÉ CARLOS Y NAVARRO, ROSA: Breve historia de la literatura española. Madrid: Alianza. COBISS.SI-ID - 12481074
BELLINI, GIUSEPPE: Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia. COBISS.SI-ID – 11194722
CANAVAGGIO, JEAN et al.: Historia de la literatura española. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID - 12266297
FRANCO, JEAN: Historia de la literatura hispanoamericana. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID - 35688802
GOIC, CEDOMIL: Historia y crítica de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Crítica. COBISS.SI-ID – 1645666, COBISS.SI-ID – 1646434, COBISS.SI-ID – 1646178
MENÉNDEZ PELAEZ, JESÚS et al.: Historia de la literatura española. León: Everest. COBISS.SI-ID – 22766434, COBISS.SI-ID – 35687522, COBISS.SI-ID – 35688546
PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B. Y RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana. Pamplona: Cénlit Ediciones. COBISS.SI-ID – 45916419
RICO, FRANCISCO et al., Historia de la literatura española. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID – 1577826, COBISS.SI-ID – 1630818, COBISS.SI-ID – 1578082, COBISS.SI-ID – 1631586, COBISS.SI-ID – 1631842, COBISS.SI-ID – 1632354, COBISS.SI-ID - 1635938