Korejska družba

Korejska družba

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kang Byoung Yoong

- Družbeni sistem Koreje,
- mediji in družbena struktura v Koreji,
- mentaliteta Korejcev,
- korejska tradicionalna kultura.

- Charles K. Armstrong, Korean Society: Civil Society, Democracy and the State (Asia's Transformations), Routledge, 2006.
- SOHN, Korean Language in Culture And Society, Univ of Hawaii Press, 2005.
- Cho, Hee-Yeon, Contemporary South Korean Society, Routledge, 2012.
- Young Woo Chun, Forests and Korean culture, Book's Hill, 2010.