Korejska pisava 1

Korejska pisava 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kang Byoung Yoong

- osnovno razumevanje sistema korejske fonetične pisave hangul;
- pisanje in branje hangula;
- osnovno razumevanje črkovanja v hangulu;
- osnovno razumevanje o besedilih v mešanem pisnem sistemu (korejščina s kitajskimi pismenkami);
- razumevanje osnovnih kitajskih pismenk;
- razumevanje osnovnega besedišča iz kitajskega jezika.

- Language Education Institute, Seoul National University (2007), Useful Chinese Characters for Learners of Korean, Darakwon.
- Bruce K. Grant (1982), A Guide to Korean Characters Reading and Writing Hangul and Hanja, Hollim International Corp.
- Lee Yong (2007), Hanja and Eongeosaenghwal, Guelnurim.
- Rev. Jacob Chang-Ui Kim (1988), Pictorial Sino-Korean Characters Fun with Hancha, Hollim International Corp, 1988.
- Lastni izročki.