Lektorske vaje II/1

Lektorske vaje II/1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Obdelava naslednjih tem:
Družina in življenje, Promet in potovanje, Pri zdravniku, Mediji in tehnologija, Nakupovanje in storitve, Šola in delo

Slovnica: Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini in množini v vseh sklonih, vključno z vsemi posebnostmi, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času, stopnjevanje prislovov, števniki, predlogi in vezava s posameznimi skloni - poudarek na razlike s slovenskim jezikom. Poslušanje tekstov in njihovo razumevanje.

Renáta Kamenárová&kol.: Krížom krážom A2, Bratislava 2012 COBISS.SI-ID - 54290530
Helena Ivoríková &kol.: Krížom krážom A1+A2, cvičebnica, Bratislava 2009 COBISS.SI-ID 54290786
Ľudmila Žigová: Slovenčina pre cudzincov, Bratislava 2009. COBISS.SI-ID 83442435
Ľudmila Žigová: Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov, Bratislava 2014 COBISS.SI-ID 60099682
Juraj Vaňko: Slovaška slovnica za Slovence, Ljubljana 2004. COBISS.SI-ID 214514944
Eva Tibenská: Gramatika slovenského jazyka pre nositeľov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka, I. diel, Morfológia, Oddelek za slavistiko, Ljubljana 2018. COBISS.SI-ID 298615040
Oľga Škvareninová: Obrázkový slovník slovenčiny, Bratislava 1997. COBISS.SI -ID 9794981

Slovarji:
Krátky slovník slovenského jazyka. Matica slovenská, 2003. COBISS.SI-ID 28678701
Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava, Veda, 2000. COBISS.SI-ID 20350765
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (A – P) na povezavi: https://slovnik.juls.savba.sk/
Viktor Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana, 1976. COBISS.SI-ID 9446401