Literarni sistem I

Literarni sistem I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Bole Maia Andreja, izr. prof. dr. Samide Irena

Literarni sistem I in II sta komplementarna dela uvoda v literarno vedo. Predavanja iz Literarnega sistema I zajemajo temeljna vprašanja literarne vede, od njenih osnov – estetika, poetika, retorika – prek problematike avtonomije umetnosti do temeljnih pojmov literarne vede, kot so avtor, bralec, literarne vrste in zvrsti, problem periodizacije, kanon, intertekstualnost ipd. Izpostavljeno je vprašanje literarnosti ter razlike med literarnimi in neliterarnimi besedili. Osrednji del predmeta je namenjen liriki, osnovnim značilnostim in elementom lirskih besedil, analizi in interpretaciji pesmi iz različnih obdobij nemške književnosti.

Vaje se navezujejo na predavanja. Namenjene so delu s konkretnimi literarnimi besedili in razvijanju zmožnosti analize, sinteze, argumentiranja in uporabe literarnovednih orodij.

- Benedikt Jeßing / Ralph Könen (2003): Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Stuttgart: Metzler (izbrana poglavja).
- Kristin Felsner / Holger Helbig / Therese Manz (2009): Arbeitsbuch Lyrik. Berlin: De Gruyter Verlag (Akademie Studienbücher – Literaturwissenschaft)