Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:20

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bartulović Alenka, doc. dr. Kravanja Boštjan, doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah, doc. dr. Valič Urša, izr. prof. dr. Čebron Lipovec Uršula, izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Kozorog Miha, izr. prof. dr. Repič Jaka, izr. prof. dr. Simonič Peter, prof. dr. Baskar Bojan, prof. dr. Mencej Mirjana, prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Izdelava magistrske naloge poteka na podlagi intenzivnega samostojnega raziskovalnega dela na terenu (etnografska raziskava) in na podlagi ostalih oblik raziskave, ki potekajo pod mentorskim vodstvom. Mentor (ali somentor) vodi diplomanta ali diplomantko k izdelavi magistrske naloge, mu ali ji svetuje branje literature ter ga ali jo usmerja v raziskovalnem delu, ki praviloma obsega daljše empirično etnografsko delo na terenu, iskanje in analizo drugih virov ter branje in uporabo relevantne znanstvene literature. Posebno pozornost študent(ka) in mentor posvetita pisanju magistrske naloge, ki se izteče v znanstveno ali strokovno sintezo vsega gradiva.
Magistrska naloga obsega od 60 do 100 strani (150-200.000 znakov) in je opremljena z znanstvenim aparatom.