Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:25

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica

Vsebina

Vsebina se spreminja glede na izbrano temo magistrskega dela.