Mednarodne selitve in izseljenstvo

Mednarodne selitve in izseljenstvo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, doc. dr. Rogelj Boštjan

Vsebina

- Mednarodne selitve: opredelitve in terminologija. Prostorska mobilnost prebivalstva. Oblike selitev. Individualne in kolektivne selitve. Sezonske in začasne delovne selitve (zdomstvo). Moderni selitveni procesi v Evropi. - Begunstvo.
- Viri proučevanja selitvenih tokov in njihovih posledic. Terenske metode proučevanja selitev in izseljenstva.
- Teorije selitev: push-pull teorija, neoklasična, teorija dvojnega trga dela, teorija, teorija mreženja in druge.
- Selitvene politike.
- Imigrantske (priseljenske) skupnosti: definicije, odnosi in procesi.
- Diaspore: vključevanje v narodno / etnično telo.
- Izseljevanje iz Evrope in oblikovanje emigrantskih družb v čezmorskih deželah.
- Selitve in oblikovanje evropskih medkulturnih družb.
- Izseljevanje iz slovenskega etničnega ozemlja. Slovenski izseljenci in njihovi potomci po svetu.
- Organiziranost izseljencev in njihovih potomcev (izbrani primeri).
- Multikulturnost kot pojav in koncept družbenega sobivanja.
- Vprašanje identitete v imigrantskih multikulturnih družbah.