Nemška književnost - obdobja in tradicije III

Nemška književnost - obdobja in tradicije III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kramberger Petra, prof. dr. Samide Irena

Pregled literarnih obdobij in tradicij konec 18. in začetek 19. stoletja: nemška klasika (Goethe in Schiller), med klasiko in romantiko (Jean Paul, Friedrich Hölderlin, Heinrich von Kleist), romantika: zgodnja ali jenska romantika (brata Schlegel, Novalis, Tieck), visoka ali heidelberška romantika (Clemens Brentano, Achim von Arnim, Bettina Brentano, Karoline von Günderrode, brata Grimm itd.), pozna ali berlinska romantika (E.T.A. Hoffmann, Joseph von Eichendorff, Adelbert von Chamisso), švabski pesniški krog (Ludwig Uhland).
Razvoj lirike, epike in dramatike, izoblikovanje estetskih in literarnih norm, kanona, ter kulturni, zgodovinski, družbenopolitični, družbenokritični in estetski pomen književnosti.

Primarna literatura: 
- seznam obveznega in priporočenega čtiva je objavljen vsako leto na začetku semestra v  e-učilnici. 

Sekundarna literatura: 
Zgodovina nemške književnosti za obdobje klasike in romantike ter in teorija literarnih pojmov, npr.: 
- Borries, Ernst von/Borries, Erika von (1992): Deutsche Literaturgeschichte. Bd. 3. Die Weimarer Klassik, Goethes Spätwerk (izbrana poglavja). München: DTV. COBISS.SI-ID - 38388997
- Borries, Ernst von/Borries, Erika von (1997): Romantik (izbrana poglavja). München: DTV. COBISS.SI-ID - 19379000
- Detlev, Kremer (2003): Romantik (izbrana poglavja). Stuttgart, Weimar: Metzler. COBISS.SI-ID – 23293794
- Borries, Ernst von/Borries, Erika von (2003): Deutsche Literaturgeschichte. Bd. 4 Zwischen Klassik und Romantik: Hölderlin, Kleist, Jean Paul. München: DTV (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID - 38444898
- Wilpert, Gero von (1979 ali pozneje): Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 40 str. COBISS.SI-ID – 7087417

Druga zadevna literatura, zlasti članki in prispevki v revijah in zbornikih, deloma objavljeno v pdf obliki v e-učilnici.