Norma ruskega knjižnega jezika

Norma ruskega knjižnega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen, red. prof. dr. Derganc Aleksandra

Vsebina

Poglavitni problemski sklopi:
- Pojem in vloga knjižnega jezika
- Nastanek in razvoj ruskega knjižnega jezika v 18. st.
- Vloga posameznih avtorjev (M. Lomonosova in drugih) pri normiranju r. k. j.
- Razmerje med živo ruščino, cerkvenoslovanskimi in zahodnoevropskimi elementi pri nastanku ruskega knjižnega jezika.
- Norma v 19. st.
- Spremembe norme po revoluciji, normiranje v času Sovjetske zveze.
- Spremembe v normi ruskega k. j. ob prelomu 20. in 21. st.