Novejša italijanska književnost

Novejša italijanska književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 60

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: asist. Vogrinčič Ana, prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Predmet podrobno seznanja študenta z zgodovino italijanske književnosti od 18. do 21. stoletja. Poseben poudarek je na razsvetljenstvu, predromantiki in romantiki, verizmu in neorealizmu ter modernizmu in postmodernizmu. Smeri so obdelane komparativistično glede na vzporedne težnje v evropski literaturi. Upoštevani so vidiki literarne analize in literarnoteoretske prvine. V seminarskem delu so obravnavane izbrane literarne smeri v italijanski novejši in sodobni književnosti ali izbrane literarne zvrsti, ki so značilne za italijansko literarno produkcijo v tem obdobju. Študent dejavno sodeluje pri analizi besedil in v razpravi.

1. A. Casadei, Il Novecento / Storia della letteratura italiana (ur. A. Battistini). Il Mulino, 2005 (str, 1-119; 131-139).
2. G. Armellini / A. Colombo, La letteratura italiana. Guida storica. Manuale per lo studente, Zanichelli, 1999, poglavja: 11. Il Settecento (str. 238–279), 13. in 14. Goldoni e Alfieri (str. 290–311), 15. Il Primo Ottocento (str. 314–329), 16. Foscolo (str. 350–356), 17. Manzoni (str. 370–378), 18. Leopardi (str. 378–387), 19. Il secondo Ottocento (str. 396–422), 21. Verga (str. 440–449), 24. Il I. Novecento (str. 478–508, 511–512, 517–518, 526–527), 25., 26., 27., 28. Pirandello, Svevo, Ungaretti, Montale (str. 536–575), 29. Il II.Novecento: Neorealismo, Postmod., Calvino (str. 599–610, 632–638, 651–658).
3. G. Contini, Letteratura italiana dell´Italia unita 1861-1968, Sansoni 1968 (delno: Narratori e drammaturghi tra i due secoli str. 575-630; Crepuscolari; str. 631-664; I poeti del Novecento 795-845; C.E.Gaddda, str. 1049-1087).
4. M Bazzocchi, Personaggio e romanzo nel romanzo italiano. Bruno Mondadori 2009 (str.1-130).
5. P. Cudini, Breve storia della letteratura italiana del ‘900, Bompiani, 1999, V. pogl. (str. 241–272).
6. G. De Rienzo, Breve Storia della letteratura italiana, Bompiani, 2001, str. 107–234.