Osnovne prevajalske kompetence II

Osnovne prevajalske kompetence II

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žigon Tanja

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Mednarodne organizacije
b) Tolmačenje za prevajalce

Mednarodne organizacije: Pojem in razsežnosti mednarodnega združevanja (prikaz mednarodnih organizacij, vladnih in nevladnih, začetki in zgodovinski razvoj mednarodnega združevanja v svetu). Predstavitev nekaterih izbranih mednarodnih organizacij (OZN, Evropska unija, Svet Evrope, OVSE) in mednarodnega sodelovanja na regionalni ravni (Afriška unija, Organizacija ameriških držav, različne ekonomske integracije itd.). Poglavitni organi, specializirane agencije, pomožni organi. Vsebina in namen dela ter status mednarodne organizacije. Vloga Slovenije v mednarodnih organizacijah. Najpomembnejši dokumenti in različne aktivnosti, povezane z delovanjem mednarodnih organizacij. Temeljni pojmi in terminologija, povezana s pravno, diplomatsko, politično in sociološko dimenzijo mednarodnega združevanja. Spoznavanje virov, ki omogočajo poglobljen študij in vpogled v delo posameznih mednarodnih organizacij.

Tolmačenje za prevajalce: Kratek uvod v teorijo tolmačenja. Tolmačenje v primerjavi s prevajanjem. Različne oblike tolmačenja in njihove glavne značilnosti (poslovno tolmačenje, sodno tolmačenje, konsekutivno, šepetalno, simultano tolmačenje). Spominske vaje kot uvod v poslovno tolmačenje. Poslovno tolmačenje. Osnove zapisovanja. Osnove konsekutivnega tolmačenja. Prevajanje na pogled. Osnove simultanega tolmačenja. Senčenje.