Poglavja iz novejše italijanske književnosti 1

Poglavja iz novejše italijanske književnosti 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Hussu Tereza, prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Predmet je zasnovan kot monografski kurz o izbrani smeri v novejši in sodobni italijanski književnosti oziroma izbrani literarni zvrsti, ki je značilna za italijansko književno produkcijo tega obdobja. Ob upoštevanju vidikov literarne analize in literarnoteoretskih prvin poglablja poznavanje izbrane smeri oziroma zvrsti. Obravnava poglavitne teorije in kritike, ki zadevajo izbrano usmeritev ali literarno zvrst, in njun razvoj. Študent dejavno sodeluje pri analizi besedil in v razpravi.

1. P. V. Mengaldo, La tradizione del Novecento, Feltrinelli, 1975. COBISS.SI-ID - 24143714
2. A. Asor Rosa (ur.), Letteratura italiana del Novecento, Einaudi, 2000. COBISS.SI-ID - 27719010
Književna dela s priporočenega seznama.

Dodatna in priporočena literatura:
A. Battistini, E. Raimondi, Le figure della retorica. Una storia letteraria italiana, Einaudi, 1997.