Pregled kulturne zgodovine južnih Slovanov

Pregled kulturne zgodovine južnih Slovanov

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Pregled in predstavitev značaja južnoslovanskih kultur izhaja iz treh tipoloških vidikov: 1. iz njihove utemeljenosti v izvirni kulturi, pisavi in izročilu; 2. iz utemeljenosti v prevzetih dosežkih antičnih kultur in zgodnjega krščanstva ter 3. iz njihove vloge posredovanja kulturnih in civilizacijskih dosežkov z vzhoda na zahod in z juga na sever Evrope. Posebna pozornost je namenjena opisu skupnih osnov slovanskih in južnoslovanskih kultur (pisava, jezik, književnost, cerkev), od dejavnosti blagovestnikov Cirila in Metoda (9. stol.) do oblikovanja nacionalnih književnosti in s tem kultur (2.. pol. 19. stol.).
V celovitem pregledu kulturnozgodovinskih procesov so v ospredju naslednje teme: južnoslovanske srednjeveške državne tvorbe in njihovi kulturni dosežki; duhovne in posvetne delitve, vojne in preseljevanja na južnoslovanskih tleh kot spodbuda in ovira kulturnemu delovanju; spomeniki pismenstva in prevodna ter izvirna srednjeveška književnost; lirika, epika in dramatika ter prispevek v motivno, žanrsko in stilistično zakladnico književnosti; vloga mostu med antično kulturo in zgodnjim krščanstvom ter zahodnim krščanstvom in zahodnimi kulturami; kultura v času t.i. renesanse in baroka; razsvetljenstvo, romantika in realizem. Nastajanje nacionalnih kultur in nacionalnih gibanj ter njihove državne tvorbe.

- Hacquet; B., 1996: Veneti–Iliri–Slovani. Nova Gorica.
- Maretić, T., 1889: Slaveni u davnini. Zagreb.
- Pavlović, M., 1994: Od esklavonije ka Jugoslaviji, francuski izvori o Južnim Slovenima. Novi Sad.
- Zgodovina narodov SFRJ. Ljubljana. 1999.
- Grimbutas, M., 2004: Sloveni. Beograd.