Programi in učbeniki za pouk angleščine

Programi in učbeniki za pouk angleščine

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Skela Janez

Vsebina

- Učna gradiva v odnosu do učnega načrta in kurikula
- Različni možni pristopi k načrtovanju tujejezikovnega pouka oz. pouka angleščine (tudi v zgodovinski perspektivi)
- Različni tipi učnih načrtov (npr. strukturalni, pojmovno-funkcijski, na opravilih temelječi; modularni, matrični, spiralni…)
- Prednosti in slabosti posameznih tipov načrtov ter zakonitosti samega procesa sestavljanja in oblikovanja učnega načrta
- Učbenik kot konkretna manifestacija učnega načrta v praksi
- Delovanje in vpliv učbenika na tujejezikovno učenje in poučevanje
- Splošne zakonitosti in značilnosti gradiv za poučevanje angleščine
- Proučevanje različnih področij tujejezikovnega učbenika: jezikovna vsebina, izbor in stopnjevanje vsebine, jezikovne zmožnosti, teme in družbene vrednote, metodologija poučevanja
- Kriteriji, po katerih je mogoče učbenike ocenjevati, izbirati, proučevati, prirejati in tudi ustvarjati