Psihologija osebnosti

Psihologija osebnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj:75

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zager Kocjan Gaja, izr. prof. dr. Avsec Andreja

Vsebina

Pojmovanje, ocenjevanje in raziskovanje osebnosti:
- Koncept osebnosti. Ocenjevanje osebnosti. Raziskovanje osebnosti. Usmerjenost na osebo in usmerjenost na spremenljivke.

Perspektive, modeli in teorije osebnosti:
- Dispozicijske teorije: Cattell, Eysenck, petfaktorski model.
- Vedenjsko-socialno-kognitivne teorije; situacionizem, personalizem, interakcionizem.
- Humanistične teorije osebnosti; pozitivna psihologija osebnosti.
- Bioevolucijske teorije osebnosti.
- Pojmovanja osebnosti v drugih kulturah.

Struktura osebnosti in medosebne razlike:
- Telesni, konativni in kognitivni prostor osebnosti (konstitucija, temperament, značaj, intelekt).
- Tipi, dimenzije in prototipi osebnosti.
- Sposobnosti: inteligentnost, ustvarjalnost, genialnost; emocionalna, socialna, moralna in duhovna inteligentnost, modrost.
- Individualne in skupinske razlike.

Dinamika, razvoj in tranzicije osebnosti:
- Motivacijske in emocionalne dimenzije osebnosti.
- Privlačnost. Altruizem. Agresivnost. Vrednote.
- Jaz, samopodoba in samospoštovanje.
- Dejavniki, modeli in stopnje osebnostnega razvoja. Razvoj temeljnih dimenzij osebnosti in kognicije.
- Osebnost, stres in zdravje. Osebna čvrstost in resilientnost. Osebnostno blagostanje/zdravje. Osebnostne motnje.